Català

Benvolguts/des a Barcelona Turisme Creatiu

Benvolguts/des amics/gues, 

Rebeu aquest correu perquè des del programa Barcelona Turisme Creatiu promovem activitats i serveis que considerem d'interès per un nou tipus de viatgers, que desitgen viure experiències creatives a la nostra ciutat.  

La nostra plataforma és pionera en la promoció d'aquest turisme i som també fundadors del  Creative Tourism Network®  -   Xarxa Internacional per a la Promoció del Turisme Creatiu - que s'ha convertit en tot un referent per aquest sector emergent. 

És per això que volem aprofitar aquest posicionament per a donar a conèixer les propostes més atractives de la nostra ciutat.

Sabem que les vostres ofertes il.lustren a la filosofia de Barcelona Turisme Creatiu i és per això que volem iniciar una col-laboració amb vosaltres.  

Us proposem promoure les vostres ofertes mitjançant la seva difusió en el nostre lloc web i xarxes socials, la participació a fires i congressos internacionals, les campanyes de premsa, l’organització de bloc i press trips, la difusió a tour operadors i grups especialitzats, així com les diverses col·laboracions que desenvolupem amb entitats internacionals. També us comunicarem les últimes notícies del turisme creatiu en la ciutat de Barcelona via el nostre butlletí d’informació.

Perquè ho fem?  

Perquè rebem regularment sol·licituds per part de mitjans i operadors que cerquen propostes originals a Barcelona.

Què cal fer?

En cas de que sigui del vostre interès, us agrairíem que ompliu el següent formulari  amb les vostres dades. Un cop rebeu la nostra confirmació, ja podreu realitzar el pagament de la quota anual. L’import d’aquesta varia entre 30 i 60 euros, depenent del vostre perfil.

Per tal de realitzar reportatges, també us agrairíem que ens comuniqueu algun dia en què podríem assistir a alguna classe o taller.

No cal dir que restem a la vostra disposició per ampliar aquesta informació i atendre-us personalment. 

Finalment, informar-vos que aviat publicarem la nova versió del nostre web, i fins aleshores, seguim promovent les ofertes creatives via les xarxes socials.

Si no desitgeu rebre més informació de la nostra part, ho podeu comunicar-nos contestant a aquest correu.

Tot agraint-vos el vostre interès, us saludem,

Molt cordialment,

Barcelona Turisme Creatiu

 

---

Castellano

Bienvenidos/das a Barcelona Turismo Creativo

Estimados/as amigos/as,

Recibís este correo porque desde la plataforma Barcelona Turismo Creativo promovemos actividades y servicios como los que ofrecéis, que consideramos del interés de un nuevo tipo de viajeros que desean vivir experiencias creativas en nuestra ciudad.

Nuestra plataforma ha sido pionera en la promoción de este turismo y somos también fundadores del Creative Tourism Network®, Red Internacional para la Promoción del Turismo Creativo. Aprovechando este posicionamiento, queremos dar a conocer las ofertas más atractivas de nuestra ciudad.

Sabemos que vuestras ofertas ilustran la filosofía de Barcelona Turismo Creativo y es por eso que queremos iniciar una colaboración con vosotros.

Os proponemos promover vuestras ofertas mediante su difusión en nuestro sitio web y redes sociales, la participación en ferias y congresos internacionales, las campañas de prensa, la organización de bloque y press trips, la difusión a tour operadores y grupos especializados, así como las diversas colaboraciones que desarrollemos con entidades internacionales. También os comunicaremos las últimas noticias del turismo creativo en la ciudad de Barcelona vía nuestro boletín de información.

¿Por qué lo hacemos? 

Porque recibimos regularmente solicitudes por partes de medios que buscan propuestas originales.

¿Qué se tiene que hacer?

En caso de que sea de vuestro interés, os agradeceríamos que rellenéis el formulario siguiente con vuestros datos. Una vez recibís nuestra confirmación, podréis realizar el pago de la cuota anual. El importe de esta varía entre 30 y 60 euros, dependiendo de vuestro perfil.

En fin de realizar reportajes, también os agradeceríamos que nos comuniquéis algún día en que podríamos asistir a alguna clase o taller.

Quedamos a vuestra entera disposición para ampliar esta información y atenderos personalmente.

Por último, informaros que pronto publicaremos la nueva versión de nuestro web y hasta entonces, seguimos promoviendo vuestras ofertas creativas vía las redes sociales.

Si no deseáis recibir más información de nuestra parte, podéis comunicárnoslo contestando a este correo.

Agradeciendo vuestro interés, os saludamos,

Muy cordialmente,

Barcelona Turismo Creativo