El concepte

El Turisme Creatiu és un sector en plena expansió que atrau cada vegada més seguidors per tot el món, desitjosos de realitzar una activitat artística i creativa que els permeti descobrir la cultura del seu destí, tot compartint moments privilegiats amb la població local.

Iniciar-se a l’escultura sobre neu al Quebec, bufar les seves peces de vidre a Toscana, descobrir els secrets dels balls gauchos a Porto Alegre, participar en un curs de DJ a Eivissa o de música sefardita a Lucena, interpretar un concert al Palau de la Música Catalana de Barcelona, realitzar un taller de cuina a Tòquio o Loulé (Algarve), són algunes de la infinitat d’experiències que proposen les destinacions membres del Creative Tourism Network® – Xarxa Internacional per a la Promoció del Turisme Creatiu.

Els inicis:

Aquest concepte va aparèixer en els anys 2000, en els treballs d’investigació dels professors Greg Richards i Crispin
Raymond, que el van definir així:

‘Tourism which offers visitors the opportunity to develop their creative potential through active participation in courses and learning experiences, which are characteristic of the holiday destination where they are taken.’
Crispin Raymond and Greg Richards (2000).

El Turisme Creatiu és considerat com la nova generació de turisme cultural, i es caracteritza per la interacció entre
turistes i residents mitjançant la realització d’una activitat artística i creativa.

La tendència general cap a la segmentació del mercat en els últims anys s’ha acompanyat de la creació d’un nou perfil de turista, que ja no és atret per les característiques generals d’un destí, sinó més aviat per les experiències i serveis específics que aquest li ofereix. Així s’han desenvolupat una infinitat de modalitats turístiques com l’enoturisme, el turisme idiomàtic, el turisme singles, el slow tourism, entre d’altres. El turisme creatiu és un d’elles.
El ràpid desenvolupament d’aquesta nova forma de viatjar interessa els responsables territorials, sensibles a la possibilitat d’atraure un turisme de qualitat, tot fomentant el seu patrimoni intangible (tradicions, savoir-faire, etc), i rendibilitzant les infraestructures existents (mitjançant el lloguer d’espais, per exemple).

Entre les nombroses virtuts d’aquesta nova forma de turisme, destacaríem la seva habilitat per:

– Diversificar l’oferta turística – sense cap inversió – mitjançant la creació d’un segment turístic sostenible i de qualitat.
– Desenvolupar un turisme desestacional mitjançant l’optimització de recursos existents i actius intangibles.
– Dinamitzar l’economia local més enllà del sector turístic.
– Adaptar la formació professional a les noves demandes del sector.
– Promoure la cohesió social entre els residents , i en la seva relació amb els turistes.
– Preservar i promoure el patrimoni cultural mitjançant noves fonts de finançament.
Generar sinergies entre turisme i creatius en una marca internacional.

QUI SÓN ELS TURISTES CREATIUS?

És difícil retratar aquest nou turista que, per definició, vol ser “diferent i únic”!

▪ Es pot tractar d’un turista que viatja sol, en parella, en família, o en grup.
▪ Que cerca directament la informació útil al seu viatge o n’encarrega l’organització a operadors especialitzats.
▪ Les activitats creatives que realitza durant el seu viatge relleven de l’aprenentatge (cursos, tallers), la creació
(residència artística, co-creació amb artistes locals) o la re-presentació (realització de concerts, obres teatrals,
balls o exposicions).

Podríem així citar una infinitat d’exemples, com el d’un grup que es desplaça a Biot (Provança, França), per aprendre abufar el vidre i gaudeix així de l’excepcional art de viure a la Provança; el d’una persona que s’inicia a la cultura indígena Maia tot participant en un taller de teixit a Guatemala, o el d’una orquestra universitària americana que lloga un prestigiós auditori per a realitzar un concert i convidar-hi els residents. … i així un llarg etcètera.

D’altra banda, si considerem els motius que duen els turistes creatius a optar per aquest tipus d’estada, podem
observar una evolució recent. Si fa encara uns 5 anys, el turista creatiu era una persona que ja practicava una activitat artística al seu país i volia perfeccionar-la durant les seves vacances, (ex: curs de pintura, de guitarra, de dansa, etc.), estem observant una nova tendència en què els turistes més “convencionals» incorporen cada vegada més activitats participatives i creatives en el seu programa de visites, amb l’objectiu de viure experiències culturals i humanes.

Característiques comunes dels turistes creatius :

▪ Desitgen descobrir la cultura local tot participant en activitats artístiques i creatives.
▪ Desitgen viure experiències que els permeten sentir-se com a un ciutadà més del seu destí.
No els interessa el “monumentalisme” ni el « turisme de superlatius ».
▪ Són prosumers i comparteixen les seves experiències a les xarxes socials.
▪ Són exclusius en quant a la seva forma de viatjar : un cop han experimentat el turisme creatiu, ja no es poden conformar amb un circuit “convencional”.
▪ Dediquen una part important del seu pressupost a la realització d’aquestes activitats / experiències.
▪ Solen combinar, en una mateixa estada, diversos tipus de turisme: creatiu, idiomàtic, gastronòmic, industrial, eco turisme, slow tourism, entre d’altres.

BIBLIOGRAFIA