El turisme creatiu s’imparteix a França

La directora del Creative Tourism Network®, Caroline Couret, va impartir un taller de dos dies sobre gestió del turisme creatiu per als 32 estudiants de Bachelor en turisme i hospitalitat del La Rochelle Tourism and Hospitality School- grup Excelia (anteriorment Sup de Co) a La Rochelle, França.

Un enfocament teòric i pràctic que els va permetre aprofundir els seus coneixements sobre noves formes de gestió del turisme, dissenyar el seu propi projecte de turisme creatiu i presentar-lo durant aquestes sessions.

El mateix potencial creatiu dels estudiants, juntament amb la diversitat dels seus orígens geogràfics, des de la Xina fins a Canadà, Finlàndia, Espanya i Alemanya, es va quedar reflectit en la rellevància d’aquests projectes.

Aquest taller, organitzat per la Creative Tourism Academy del Creative Tourism Network®, encaixa perfectament amb la filosofia del grup Excelia, els programes d’estudi, certificats TedQual per l’Organització Mundial del Turisme, es basen en la innovació, el compromís professional, els intercanvis culturals i el Codi d’Ètica del Turisme.

The Excelia Group

 


La Rochelle 2019-creativetourism (1)

Share