Barcelos inaugura la seva Casa de la Creativitat

House of Creativity

El dimecres 3 de maig, l’alcalde de Barcelos, Mário Constantino, i la ministra de Cohesió Territorial, Ana Abrunhosa, van inaugurar la Casa da Creativity (Casa de la Creativitat) a Barcelos, un equipament excepcional que ajudarà a donar suport al caràcter creatiu de la ciutat.

La Casa de la Creativitat pretén ser la seu per a la gestió dels intercanvis entre Barcelos, la UNESCO i la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO (UCCN), punt central i eix d’una sostenibilitat real del desenvolupament basat en la creativitat. Aquest espai acollirà diverses funcions: recepció d’experiències creatives, formació de la comunitat artesana, suport a la innovació a favor de la digitalització dels artesans locals i centre d’experiències creatives amb arts i oficis tradicionals.

Aquest nou equipament vol ser un pont en el foment de la cultura creativa a Barcelos i en la cooperació entre ciutats que reconeixen la creativitat com un factor important del desenvolupament urbà en els seus aspectes econòmics, socials, culturals i mediambientals.

La Casa de la Creativitat tindrà, doncs, la missió de donar suport a la política i la dinàmica del municipi en les seves relacions amb els actors locals, amb altres ciutats creatives portugueses, amb la UNESCO, així com amb la Xarxa de Turisme Creatiu®.

Situat al cor del centre històric de la ciutat, es va construir a l’antiga Casa Ascensão Correia, la reforma de la qual ha estat pensada per acollir diferents tipus d’activitats creatives entre les prioritzades per la Xarxa UNESCO: artesania i art popular, arts digitals, cinema, disseny, gastronomia, literatura i música.

Share