Taller de fusta

La fusta és una matèria primera usada en la producció de peces decoratives i d’utilitat, de manera que també hi ha alguns artesans a Barcelos que treballen aquesta matèria primera de manera detallada i artística. Les peces més habituals són miniatures de fusta, que representen principalment escenes de la vida rural (graners, rastells, marcs, fusos, etc.) i joguines. Pel que fa a peces més grans, es produeixen essencialment eines agrícoles, mobles rústics i articles religiosos.

Share