Experimentar el folklore local és anar molt més enllà de la música i la dansa. Significa conèixer la història, les tradicions i la cultura locals. És una experiència molt enriquidora per a tots els participants i visitants.