Immers en l’estudi dels artesans, experimentaràs les diferents etapes de fabricació de ceràmica, des de la matèria primera fins a la teva creació!

Més informació…