Presentació e inscripció

Creative Tourism Awards


Creat pel Creative Tourism Network®, els Creative Tourism Awards tenen com a objectiu premiar empreses, projectes i destinacions d’arreu del món que fomentin aquesta nova generació de turisme, caracteritzada per la participació activa dels turistes en activitats artístiques i creatives.

Reconegut internacionalment per la seva actuació a favor d’un turisme més innovador i sostenible, el Creative Tourism Network® treballa amb un grup d’experts de prestigi dirigit pel professor Greg Richards, que coincideix amb el concepte de turisme creatiu, per tal de determinar i garantir el respecte de les bones pràctiques del turisme creatiu.

D’aquesta manera, el jurat internacional dels Premis Creative Tourism selecciona cada any cinc guanyadors entre centenars d’iniciatives i destinacions que destaquen pel seu compromís amb aquest sector emergent.

Es valora l’autenticitat i la creativitat de les propostes, així com l’interès dels promotors per implicar locals i turistes en la co-creació de les seves experiències.

A més del reconeixement, als guanyadors se’ls ofereixen eines i serveis en matèria de promoció.


 Las categories són: 

Best Strategy for Creative Tourism Development

Best Creative Destination

Best Creative Travel Agency / Tour Operators

Best Creative Residency

Best Creative Experience

 

 

 

 

 

 

 

Best Creative Experiences

NORMES D’APLICACIÓ

PRÓXIMA CONVOCATORIA

Més informacions a la pàgina de Facebook

facebook-logo-button

1 – Tots els sol·licitants han d’haver estat en funcionament durant a el menys 6 mesos, excepte els de la categoria “Strategy” que pot també dirigir-se en projectes encara no implementados.

2 – Les sol·licituds s’han d’enviar en inglés.

3 – El termini d’inscripció és el 17 de Gener de 2022.

4 – Només es consideraran les inscripcions complertes.

5 – Les inscripcions s’han de registrar a través del formulari electrònic. Els materials de suport (fotos, vídeos, altres) s’han d’enviar a través d’WeTransfer, dropbox, etc., l’enllaç s’ha d’incloure a la fi de l’formulario.

6 – El Comitè d’experts farà servir la informació i les dades facilitades en el formulari electrònic per al procés de selecció i, en part, per a la promoció dels guanyadors.

 (Temps estimat 20-30 minuts)
El termini d’inscripció és el 17 de Gener de 2022

Guanyadors de l’edició anterior

Entrevista dels guanyadors