Partenariat entre La Ruta dels Fenicis i el CreativeTourism Network® per satisfer al nou viatger cultural i creatiu.

En el marc del 2018 -Any Europeu del Patrimoni Cultural, les xarxes internacionals Ruta dels Fenicis (Rotta Dei Fenici) i CreativeTourism Network® han formalitzat acord de col·laboració per tal de desenvolupar accions conjuntes que permetin crear sinergies entre dues formes de turisme cultural, que són l’arqueològic i el creatiu.

Ambdues organitzacions són referents mundials en els seus respectius sectors i comparteixen una destacada experiència en enginyeria turística i cultural.

La Ruta dels Fenicis és un itinerari cultural internacional, certificat pel Consell d’Europa en el 2003, que aborda el tema del diàleg intercultural, seguint el model de les antigues civilitzacions a la Mediterrània, que han establert les bases de la civilització euro mediterrània actual. Les seves accions contribueixen al desenvolupament de competències i projectes entre comunitats locals i operadors públics i privats repartits en els tres continents que envolten el mar Mediterrani.

El Creative Tourism Network® és l’organisme oficial de desenvolupament i promoció del turisme creatiu, que atorga el reconeixement “Creative Friendly®” a les destinacions que aposten per aquesta nova tendència, caracteritzada per la participació del turista en activitats creatives característiques de la cultura local.

Aquesta col·laboració permetrà d’una banda adequar l’oferta turística de les destinacions que formen part d’ambdues xarxes a la nova demanda dels viatgers creatius, i de l’altra, crear cadenes de valors per als territoris, mitjançant l’organització de seminaris de formació, el intercanvi de bones pràctiques i campanyes de promoció conjuntes.

Concretament, els visitants de la Ruta dels Fenicis, podran experienciar la cultura mediterrània mitjançant una selecció d’activitats impartides pels artesans locals:

des de crear les seves pròpies peces de joieria o d’indumentària de les antigues civilitzacions (en particular, fenícia i punica, grega, romana però també iberes, etrusques, etc), participar en un taller de ceràmica, atrevir-se amb l’elaboració de receptes culinàries autèntiques, fins a compartir la seva visió d’un jaciment en una ruta fotogràfica o una sessió de sketching, entre una infinitat de possibilitats.

Aquestes activitats seran prèviament dissenyades en el marc de sessions de capacitació en què participaran no només representants del sector turístic, sinó també actors locals procedents de l’artesania, l’art, les indústries creatives i la ciutadania. En aquest sentit, s’ha d’entendre el turisme creatiu com una forma creativa de gestionar el turisme i més precisament, centrant-se en els recursos humans, les poblacions locals, les seves tradicions i habilitats.

Futures iniciatives, com la creació de la categoria “Rotta dei Fenici” dins dels Creative Tourism Awards, així com trobades i conferències, seran anunciats properament.

Aquest projecte ha rebut una acollida molt entusiasta per part de l‘Organització Mundial del Turisme, pels beneficis que genera en pro a una comprensió mútua del patrimoni i de les cultures locals, en el marc d’un turisme de qualitat i responsable.

Share