Douro-Wellcome (North Portugal-Spain)

http://www.dourowellcome.com

Inspirat en el concepte internacional de turisme creatiu, Douro-Wellcome, Porto-Wellcome i Genuine Galizia van decidir unir-se per oferir als visitants del nord de Portugal i Galícia experiències i activitats creatives i autèntiques.

L’objectiu és desenvolupar el potencial creatiu dels viatgers, a través de la seva participació activa en tallers, cursos i altres formes d’aprenentatge per descobrir la cultura local.

Considerada com una forma emergent de turisme, tant per l’oferta com per la demanda, permet als visitants aprofundir en el coneixement de la cultura local realitzant activitats creatives amb els habitants.

Deixeu-vos portar per aquest nou concepte en les vostres properes vacances!

douro-wellcome

http://www.dourowellcome.com